Национални координатори

Соопштение од ДИК

Согласно Изборниот законик и Правилникот за подготовка,организирање и спроведување референдум на државно ниво,во овие дипломатско - конзуларни претставништва и конзуларни канцеларии нема да се организира гласање на 29.09.2018 година за Референдумот 2018.

Национални координатори

Македонија започнува со своето претседателство со првата средба на Националните координатори на ЦЕИ во Скопје

Комитетот на Национални Координатори (КНК) е клучно тело одговорно за дефинирање, координирање, менаџирање и имплементирање на соработките на ЦЕИ, како и за имплементација на програмите и проектите на ЦЕИ преку соодветни структури. КНК се состанува често за да се дискутира и координира соработката во различно тела на ЦЕИ, како и во релација со други интернационални и регионални организации.

Конзуларни услуги