Вработување

Документи

Вработување

Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 2/2019

 

 

 

Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 1/2019

 

 

 

 

Интерен оглас број 02/2019 за пополнување на работни места со унапредување

 

 

Интерен оглас број 01/2019 за пополнување на работни места со унапредување

 

 

Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 1/2018

 

 

Конзуларни услуги