Photo gallery: Политички консултации помеѓу Министерствата за надворешни работи на Република Северна Македонија и Република Литванија

Photo 1
Photo 2
Photo 3