Ministry of Foreign Affairs

Our objective is to both promote and advance our interests at the international stage. The Euro-Atlantic and European integration is our key priority, while remaining committed to ensuring a secure, stable, and prosperous region, as well as to furthering the bilateral and multilateral cooperation with all our regional and international partners. We continue providing a variety of consular services for all our nationals abroad.

Latest news

Видео конференција на ЗМНР Исаки со министрите за надворешни работи од Западен Балкан

На 15 јуни 2021 година заменик министерката за надворешни работи Фатмире Исаки учествуваше на видeо конференција на австрискиот Сојузен министер за европски и меѓународни работиАлександер Шаленбергсо министрите за надворешни работи на земјите од Западен Балкан. На Состанокот се дискутирашеза подготовките на престојниот Самит на претседателите на владите на земјите од  Западен Балкан што ќе се одржи во Виена на 18 јуни 2021 година. Заменик министерката Исакиповика на итна и неодложна операционализација на одлуката за почеток на пристапните преговори со Сверна Македонија преку одржување на Првата меѓувладина конференција, што е впрочем и барање потенцирано во предлог декларацијата која ќе се усвои на самитот. Воедно, информираше за постигнувањата на регионот во рамките на Берлинскиот процес и можностите за продлабочувањето на соработката преку имплементација на Повеќегодишниот акциски план за Заедничкиотрегионален пазар. Истакна дека ЕУ преку Економско инвестицискиот план во преден плантреба да ги подржи мерките што водат кон меѓусебна инфраструктурна поврзаност, придобивки во конкурентноста, дигитализацијата и зелената агенда. Исто така укажадека би било корисно новините воведени со новата методологија за пристапни преговори да се искористат за забрзана европска интеграција на земјите од Западен Балкан, особено во областите кои ќе придонесат за економскиот развој, подобрување на деловното опкружување и зајакнување на домашните извори на раст.  

15. јуни 2021 година  

Osmani and Korčok officially open the Embassy of the Republic of North Macedonia in Bratislava

The Minister of Foreign Affairs, Bujar Osmani officially opened the Embassy of the Republic of North Macedonia today in Bratislava in the Slovak Republic, in the presence of his counterpart, the Minister of Foreign and European Affairs of Slovakia, Ivan Korčok. "I am certain that this new beautiful and warm home of North Macedonia in Slovakia, that this corner will be yet another point through which we will develop our cooperation, a kind of hub through which numerous ideas, projects, initiatives will be passed, that are of common interest for citizens of both countries. North Macedonia and Slovakia have so far developed extremely positive and high-quality bilateral relations, but I want to believe that with today's act we are entering a new chapter of intensive bilateral relations between our two countries.I am convinced that through the Embassy we will strengthen our ever-growing friendship; "We will, in fact,be much closer, connected and of course more efficient in realising our ambitions," Osmani said. The resident diplomatic representation of North Macedonia in Slovakia’s capital will provide additional impetus for the comprehensive development of relations between the two countries. With the opening of our diplomatic and consular mission in Slovakia, the efforts to ensure more intensive communication, especially in terms of economic cooperation, culture, education, protection of the interests of our citizens and many other activities, will contribute to a new dimension of the quality of mutual relations.  In addition to the exchange of views on bilateral relations, the two ministers availed themselves of the opportunity to discuss the latest developments, challenges and prospects of our European integration process, in light of the important decisions ahead of the first International Conference and the formal start of accession negotiations between North Macedonia and the European Union. On that road, Slovakia once again reaffirmed its strong and vocal support for the immediate start of negotiations with our country, stating that this engagement will continue in the upcoming period. The two ministers also exchanged views on other topics of mutual interest, regional cooperation, as well as efforts to address the aftermath of the pandemic and the next steps in this regard.  

Bratislava, 15 June 2021

Известување

Согласно Акциониот план за 2021 год. за поднесување на барања за патни исправи преку ДКП-ата, беше предвидено, вториот циклус да се реализира во текот на месец Мај  2021 г. Во овој контекст, известуваме дека во рамките на проектот за надградба на МКНИД системот и процесуирање на новиот софтвер од страна на германската компанија Веридос, во тек е постапка за надградба на мобилните станици, со кои, мобилните екипи го реализираат Акциониот план на Владата на РСМ за 2021 година. Поради наведеното, предвидените термини за Мај 2021 година, за поднесување на барања за пасоши преку ДКП-ата на РСМ во странство, се одложуваат за  месеците Септември/Октомври 2021 година. Воедно, информираме дека Собранието на РСМ ги помина измените и дополнувањата на Законот за патни исправи на државјаните на РСМ со кој, важноста на пасошот, чиј рок на важење е истечен по 31.07.2021 г., се продолжува рокот до 31.12.2021 г.

Minister of foreign affairs of the Republic of North Macedonia:

Bujar Osmani

Travel Advisory

The travel advisory is a source of information for citizens traveling to other countries. The advice found here will help you make informed decisions about your safety while travelling abroad.

Read more
Visit North Macedonia

Read more