Стратешки план 2021-2023


СТРАТЕШКИ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 2021-2023 на следниот линк

Последно ажурирање: 11 март 2021