Информации поврзани со состојбата во НР Кина

17 февруари 2020

Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија продолжува со редовното следење на состојбата во врска со ширењето на коронавирусот и мерките што се преземаат за негово сузбивање. Во тој контекст, посебно внимание се посветува на државјаните кои престојуваат во загрозените подрачја - посебно во градот Вухан и поширокото подрачје. Исто така, Министерството, преку Амбасадата во Пекинг, е во редовен контакт и со нашите сонародници во другите градови и региони во НР Кина.

Министерството укажува дека во моментов не се организираат целосни евакуации на странски државјани од Пекинг и од другите делови на Кина. Во случај на нивно организирање, Амбасадата на Република Северна Македонија навремено ќе ги  информира државјаните на Република Северна Македонија кои се наоѓаат на територијата на Народна Република Кина и ќе ги извести за потребната процедура.

Нашите државјани, по свое убедување и во сопствен аранжман, можат и самостојно да се вратат во земјата, почитувајќи ги прописите од надлежните органи на секоја држава на транзитирање.