Видео конференција во рамките на процесот 17+1 на тема "Борбата против ширењето на корона вирусот (COVID-19)"

13 март 2020
undefined