Досега во организација на МНР репатрирани 3032 македонски граѓани од над 15 земји

14 април 2020
undefined