Пренамена на средствата предвидени за проектите од дијаспората

23 април 2020

Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија, во врска со Јавниот повик за проектни апликации за 2020 година, за правни и физички лица од дијаспората, објавен во февруари 2020 година на веб страната на МНР, известува за следново:

Со цел да се ублажат последиците од пандемијата со коронавирусот, Владата на Република Северна Македонија, на 9 април 2020 донесе Одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници, со која  средствата предвидени за проектите од дијаспората како и средства предвидени за други разни проекти се пренаменуваат за зајакнување на здравствениот сектор и поддршка на стопанството. Од тие причини, Министерството за жал нема да може финансиски да поддржи  проекти за правни и физички лица од дијаспората во 2020 година, како што беше најавено со Јавниот повик.

Со надеж дека кризата ќе биде надмината наскоро, ги охрабруваме  заинтересираните правни и физички лица од дијаспората,  апликациите да ги достават на јавниот повик во наредната година.