Учество на МНР Димитров на он-лајн дебата во организација на бриселскиот тинк-тенк Вилфрид Мартенс Центар за Европски студии на тема: „Балканот во нова ера – преглед на хрватското ЕУ претседателство“

07 мај 2020
undefined