Учество на МНР Димитров на видео-конференција на Советот на Јадранско-јонската иницијатива и министерскиот состанок на Стратегијата на ЕУ за Јадранско-јонскиот регион (EUSAIR)

26 мај 2020
undefined