Учество на ЗМНР Андреј Жерновски, на видео-конференција посветена на 20 годишнината од потпишување на Варшавската декларација на меѓународната организација Заедница на демократии

26 јуни 2020
undefined