Северна Македонија е избрана за членка на Комисијата за социјален развој на Организацијата на Обединетите нации за периодот 2020 – 2024

23 јули 2020
undefined