Oсмани ги прими копиите од акредитивните писма на амбасадорката на Грузија и на амбасадорот на Казахстан во Република Северна Македонија

09 декември 2020
undefined