Потпишана Рамката за соработка за одржлив развој (UNSDCF) помеѓу Република Северна Македонија и Обединетите нации за периодот 2021-2025

26 октомври 2020
undefined