Австрија
Албанија
Белгија
Босна и Херцеговина
Бугарија
Ватикан
Велика Британија
Германија
Грција
Данска
Естонија
Италија
Косово
Норвешка
Полска
Романија
Русија
Словачка
Словенија
Србија
Турција
Украина
Унгарија
Франција
Холандија
Хрватска
Црна Гора
Чешка
Швајцарија
Шведска
Шпанија
Австрија
Амбасада на Република Северна Македонија во Виена