Дали со мојата лична карта можам да патувам во странство?


Државјани на Република Северна Македонија можат да патуваат со важечка лична карта во Албанија, Косово, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. 

Последно ажурирање: 21 декември 2020