Фото галерија: Средба на МНР Димитров со претседателот на националниот совет на австрискиот парламент, Волфганг Соботка

Слика 1
Слика 2
Слика 3