Фото галерија: Видео конференција во рамките на процесот 17+1 на тема "Борбата против ширењето на корона вирусот (COVID-19)"

Слика 1
Слика 2
Слика 3