Фото галерија: Работна средба во МНР со амбасадорите од регионот за непречен транспорт на стоки

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4