Фото галерија: Министерот Димитров: Шпанија е 29-тата, последна земја членка на НАТО што го ратификуваше нашиот пристапен протокол, со тоа заврши процесот на ратификација кај сите сојузници

Слика 1
Слика 2
Слика 3