Фото галерија: Интензивна телефонска комуникација на МНР Димитров – максимални заложби за солидарност и координирани активности

Слика 1