Фото галерија: МНР Димитров: „Ова е историски момент кој им припаѓа на сите граѓани на нашата земја и на плејада политичари и визионери кои макотрпно во текот на изминатите три децении работеа да се оствари идејата за побезбедна и попросперитетна татковина“

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4