Фото галерија: Репатријација на 169 македонски граѓани од Хрватска во организација на МНР

Слика 1