Фото галерија: Телефонски разговор на МНР Никола Димитров со МНР на Романија, Богдан Ауреску

Слика 1