Фото галерија: Прво учество на Северна Македонија на состанок на НАТО како полноправна членка, претставувана од МНР Димитров

Слика 1