Фото галерија: Учество на МНР Димитров на тркалезна маса со тема „Презентација на Извештајот за фундаментални права 2020“

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5