Фото галерија: Северна Македонија е избрана за членка на Комисијата за социјален развој на Организацијата на Обединетите нации за периодот 2020 – 2024

Слика 1