Фото галерија: Oсмани ги прими копиите од акредитивните писма на амбасадорката на Грузија и на амбасадорот на Казахстан во Република Северна Македонија

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4