Фото галерија: Османи се обрати на Јадранскиот Форум за конективност на тема „Промовирање на поврзаноста во јужната јадранска зона“, одржан во рамките на ЕУ Стратегијата на Јадранско - јонскиот регион (EUSAIR

Слика 1