Фото галерија: Османи: Уживањето и исполнувањето на фундаменталните човекови права и слободи е возможно со зајакнување на соработката и координацијата на меѓународната заедница

Слика 1