Фото галерија: ЗМНР Исаки ги прими копиите од акредитивните писма на новоименуваниот амбасадор на Република Индонезија во Република Северна Македонија, Иван Богананта

Слика 1
Слика 2
Слика 3