Фото галерија: Средба на ЗМНР Фатмире Исаки со амбасадорот на Република Словенија Милан Предан

Слика 1
Слика 2
Слика 3