Фото галерија: Одбележан 29 април - денот на министерството за надворешни работи

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5
Слика 6
Слика 7
Слика 8
Слика 9