Фото галерија: Улогата на собранието во изградбата на државен консензус е незаменлива

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4