Фото галерија: Османи од Ватикан: Одбележувањето на овој јубилеј е дел од исполнувањето на аманетот што ни го остави Мајка Тереза, светицата од Скопје, светицата на светот

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4