Фото галерија: Со едногласна одлука на 42 земји – членки, Северна Македонија стана полноправна членка на Унијата за Медитеранот

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4