Фото галерија: Претседавачот на ОБСЕ, министерот Османи во посета на најстарата Мисија на ОБСЕ, Мисијата во Скопје

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5
Слика 6
Слика 7
Слика 8
Слика 9
Слика 10
Слика 11
Слика 12
Слика 13