Фото галерија: Се одржа А5- Конференција за медиумска писменост и справување со дезинформации

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5
Слика 6