МНР Димитров: „Ширењето на соработката, помошта и информациите треба да биде побрзо од ширењето на пандемијата”

02 април 2020
undefined