Australi
Australi
Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kanbera

Australi

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Melburn
Tel: ++ 613 7023 0675
Adresa: Level 7/492 Ul. Kilda Rd Melbourne, Vic 3004 Australia
Konsullata e Përgjithshme
Sanja Zogravska Krstevska